20221103_160511 duy.jpg
20221103_160632 duy.jpg
previous arrow
next arrow

Szanowni Państwo,

W celu zabezpieczenia dostępu do pewnych treści dostępnych na naszej stronie internetowej, a także w celu ułatwienia kontroli tegoż dostępu, wprowadzamy obowiązek rejestracji użytkowników. 

Zarejestrować mogą się wyłącznie Członkowie Spółdzielni MSM "ELIZA". Do rejestracji konta potrzebne będą: Imię i Nazwisko, nazwa użytkownika wymyślona przez Państwo oraz podanie kilku podstawowych informacji o zamieszkiwanym/posiadanym lokalu. 

Konta rejestrowane nie będą od razu aktywne, wymagane będzie potwierdzenie konta przez Administratora portalu, który to zweryfikuje poprawność danych z rejestrem Członków Społdzielni.

Strona główna oraz wszelkie publicznie dostępne informacje bez zmian będą dla Państwa dostępne publicznie bez koniecznośći rejestracji, a późniejszego logowania.

Nowa metoda zastępuję dotychczasowy sposób udostępniania dokumentów wyłącznie dla Członków poprzez zaszyfrowane archiwum z dostępem chronionym hasłem, które udostępniane było w biurze.

Z wyrazami szacunku,

Administrator