20221103_160511 duy.jpg
20221103_160632 duy.jpg
previous arrow
next arrow

ZAWIADOMIENIE O TYMCZASOWYM ODDELEGOWANIU CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI ZARZĄDU MSM „ELIZA” WE WROCŁAWIU

W związku z rezygnacją Prezesa Zarządu z dniem 6.03.2023r, który został powołany przez Walne Zgromadzenie w dn. 23.02.2023r, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o oddelegowaniu członków Rady Nadzorczej do tymczasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i Członka Zarządu ds. technicznych jak następuje:

  1. Jolanta Mądry-Knop – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej zostaje oddelegowana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
  2. Katarzyna Wysocka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej zostaje oddelegowana do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. technicznych.

Oddelegowanie następuje z dniem 8.03.2023r do czasu wyboru pełnego składu Zarządu Spółdzielni na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które zostanie powołane w trybie pilnym.

Z wyrazami szacunku,

Rada Nadzorcza MSM "Eliza" we Wrocławiu