Zarząd MSM "ELIZA" uprzejmie prosi lokatorów o niezmywanie naniesionych na drzwi numerów w piwnicy. Prowadzona jest obecnie inwentaryzacja na potrzeby której piwnice zostały stosownie oznakowane.

Zarząd pragnie jednocześnie poinformować, że podłogi w piwnicy zostały świeżo odmalowane a w tygodniu następnym poddane renowacji zostaną drzwi do piwnic, prosimy o ostrożność podczas korzystania z i wchodzenia do pomieszczeń piwnicznych w budynku Spółdzielni.