Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Please update your Flash Player to view content.

Wiadomości

Popularne

Serwis Informacyjny MSM "Eliza" we Wrocławiu

Zapraszam wszystkich do zapoznania się jeszcze raz z Porządkiem Obrad Walnego Zgromadzenia MSM Eliza, które odbędzie się 20 września

 

Porządek Obrad

 

 

Poprawiony (czwartek, 15 września 2016 19:48)

 

Informujemy o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 20 września 2016 roku

Wszystkie informacje dotyczące Zebrania można znaleźć poniżej. Zapraszam do zapoznania się z nimi.

Zawiadomienie o WZ

Porządek obrad

 

Poniżej znajdą Państwo sprawozdania o których będzie mowa na WZ

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015r

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015r

Wprowadzenie do sprawozdawania finansowego za 2015r

Koszty Lokale Mieszkalne 2015r

Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

Rachunek Zysków i Strat 2015r

Informacje dodatkowe do bilansu oraz rachunków zysków i strat (strona 1)

Informacje dodatkowe do bilansu oraz rachunków zysków i strat (strona 2)

 

Projekty uchwał

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1a w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 3 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok

Uchwała nr 3a w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

Uchwała nr 3b w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

Uchwała nr 3c w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

Uchwała nr 4 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 rok

Uchwała nr 5 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015

Uchwała nr 5a o podziale nadwyżki bilansowej za 2015 rok

Uchwała nr 6 w sprawie powołania członka Zarządu Spółdzielni

Uchwała nr 7 o zmianie treści Statutu Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „ELIZA” we Wrocławiu

Uchwała nr 8 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „ELIZA”  we Wrocławiu

 

Poprawiony (środa, 17 sierpnia 2016 17:38)

 

Informujemy, że Zarząd uchwalił nową datę Walnego Zgromadzenia Członków MSM Eliza. Odbędzie się ono 12 lipca 2016 r

(poniżej uchwała do wglądu wraz z Zawiadomieniem o zwołaniu WZ i uchwałą o oddelegowaniu członka RN do Zarządu)

Uchwała Zarządu o zwołaniu WZ

ZAWIADOMIENIE O WZ

Uchwała Rady Nadzorczej o oddelegowaniu

 

Poniżej znajdą Państwo dokumenty: porządek obrad oraz sprawozdania o których będzie mowa na WZ

Porządek Obrad WZ

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015r

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015r

Wprowadzenie do sprawozdawania finansowego za 2015r

Koszty Lokale Mieszkalne 2015r

Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

Rachunek Zysków i Strat 2015r

Informacje dodatkowe do bilansu oraz rachunków zysków i strat (strona 1)

Informacje dodatkowe do bilansu oraz rachunków zysków i strat (strona 2)

 

Przygotowane zostały także projekty uchwał - załączone są poniżej

Uchwała nr 1 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za 2015r

Uchwała nr 2 o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r

Uchwała nr 3 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Uchwała nr 3a związanej ze sprawozdaniem finansowym

Uchwała nr 4 o zmianie treści Statutu Spółdzielni

Uchwała nr 5 dotycząca "Funduszu Parkingowego"

Uchwała nr 6 dotycząca powołania członka Zarządu

 

Poprawiony (piątek, 01 lipca 2016 21:56)

 

Proszę o zapoznanie się z Zawiadomieniem dot. nowego terminu zwołania Walnego Zgromadzenia

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Poprawiony (wtorek, 19 lipca 2016 20:17)

 

Proszę o zapoznanie się z Uchwała Rady Nadzorczej dotyczącą oddelegowania jednego z członków RN do pełnienia obowiązków członka Zarządu MSM Eliza

Uchwała Rady Nadzorczej MSM ELIZA nr 6/2016 z 17.06.2016

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 20 czerwca 2016 20:43)

 
feed-image
Kto jest Online
Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości