Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Please update your Flash Player to view content.

Wiadomości

Popularne

Serwis Informacyjny MSM "Eliza" we Wrocławiu

Szanowni państwo, informujemy, że na naszej stronie można już pobrać elektroniczne kopie Uchwał oraz Protokołów powstałych podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017.

Materiały dostępne są w dziale "Dokumenty", w kategorii Uchwały Walnego Zgromadzenia lub bezpośrednio klikając w ten odnośnik.

Zachęcamy do zapoznania z zamieszczonymi dokumentami.

 

Zawiadomienie

o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków MSM "Eliza"

Zarząd MSM "ELIZA" we Wrocławiu uchwałą nr 9/Z/2017 z dnia 31.05.2017r., na wniosek Rady Nadzorczej, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej "ELIZA" w dniu 29.06.2017r (czwartek) o godzinie 18:00 w pomieszczeniu tzw. suszarni w budynku spółdzielni.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z dokumentami WZ dostępnymi od dnia 07.06.2017r. w biurze spółdzielni w poniedziałki i środy w godzinach od 18:00 do 20:00. Dokumenty te również będą dostępne na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodowych budynku spółdzielni oraz na naszej stronie internetowej dostępne pod tym LINKIEM.

 

 

 

Informujemy o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 20 września 2016 roku

Wszystkie informacje dotyczące Zebrania można znaleźć poniżej. Zapraszam do zapoznania się z nimi.

Zawiadomienie o WZ

Porządek obrad

 

Poniżej znajdą Państwo sprawozdania o których będzie mowa na WZ

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015r

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015r

Wprowadzenie do sprawozdawania finansowego za 2015r

Koszty Lokale Mieszkalne 2015r

Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

Rachunek Zysków i Strat 2015r

Informacje dodatkowe do bilansu oraz rachunków zysków i strat (strona 1)

Informacje dodatkowe do bilansu oraz rachunków zysków i strat (strona 2)

 

Projekty uchwał

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1a w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 3 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok

Uchwała nr 3a w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

Uchwała nr 3b w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

Uchwała nr 3c w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

Uchwała nr 4 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 rok

Uchwała nr 5 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015

Uchwała nr 5a o podziale nadwyżki bilansowej za 2015 rok

Uchwała nr 6 w sprawie powołania członka Zarządu Spółdzielni

Uchwała nr 7 o zmianie treści Statutu Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „ELIZA” we Wrocławiu

Uchwała nr 8 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „ELIZA”  we Wrocławiu

 

Poprawiony (środa, 17 sierpnia 2016 17:38)

 

Zapraszam wszystkich do zapoznania się jeszcze raz z Porządkiem Obrad Walnego Zgromadzenia MSM Eliza, które odbędzie się 20 września

 

Porządek Obrad

 

 

Poprawiony (czwartek, 15 września 2016 19:48)

 

Proszę o zapoznanie się z Zawiadomieniem dot. nowego terminu zwołania Walnego Zgromadzenia

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Poprawiony (wtorek, 19 lipca 2016 20:17)

 
feed-image
Kto jest Online
Naszą witrynę przegląda teraz 427 gości