Joomla TemplatesWeb HostingFree Money
Please update your Flash Player to view content.

Wiadomości

Popularne

Serwis Informacyjny MSM "Eliza" we Wrocławiu

Zawiadomienie

o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków MSM "Eliza"

Zarząd MSM "ELIZA" we Wrocławiu uchwałą nr 9/Z/2017 z dnia 31.05.2017r., na wniosek Rady Nadzorczej, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Małej Spółdzielni Mieszkaniowej "ELIZA" w dniu 29.06.2017r (czwartek) o godzinie 18:00 w pomieszczeniu tzw. suszarni w budynku spółdzielni.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z dokumentami WZ dostępnymi od dnia 07.06.2017r. w biurze spółdzielni w poniedziałki i środy w godzinach od 18:00 do 20:00. Dokumenty te również będą dostępne na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodowych budynku spółdzielni oraz na naszej stronie internetowej dostępne pod tym LINKIEM.

 

 

 

Zapraszam wszystkich do zapoznania się jeszcze raz z Porządkiem Obrad Walnego Zgromadzenia MSM Eliza, które odbędzie się 20 września

 

Porządek Obrad

 

 

Poprawiony (czwartek, 15 września 2016 19:48)

 

Proszę o zapoznanie się z Zawiadomieniem dot. nowego terminu zwołania Walnego Zgromadzenia

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Poprawiony (wtorek, 19 lipca 2016 20:17)

 

Informujemy o Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się 20 września 2016 roku

Wszystkie informacje dotyczące Zebrania można znaleźć poniżej. Zapraszam do zapoznania się z nimi.

Zawiadomienie o WZ

Porządek obrad

 

Poniżej znajdą Państwo sprawozdania o których będzie mowa na WZ

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015r

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015r

Wprowadzenie do sprawozdawania finansowego za 2015r

Koszty Lokale Mieszkalne 2015r

Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

Rachunek Zysków i Strat 2015r

Informacje dodatkowe do bilansu oraz rachunków zysków i strat (strona 1)

Informacje dodatkowe do bilansu oraz rachunków zysków i strat (strona 2)

 

Projekty uchwał

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1a w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwała nr 3 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2015 rok

Uchwała nr 3a w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu

Uchwała nr 3b w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

Uchwała nr 3c w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu

Uchwała nr 4 o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2015 rok

Uchwała nr 5 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015

Uchwała nr 5a o podziale nadwyżki bilansowej za 2015 rok

Uchwała nr 6 w sprawie powołania członka Zarządu Spółdzielni

Uchwała nr 7 o zmianie treści Statutu Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „ELIZA” we Wrocławiu

Uchwała nr 8 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „ELIZA”  we Wrocławiu

 

Poprawiony (środa, 17 sierpnia 2016 17:38)

 

Informujemy, że Zarząd uchwalił nową datę Walnego Zgromadzenia Członków MSM Eliza. Odbędzie się ono 12 lipca 2016 r

(poniżej uchwała do wglądu wraz z Zawiadomieniem o zwołaniu WZ i uchwałą o oddelegowaniu członka RN do Zarządu)

Uchwała Zarządu o zwołaniu WZ

ZAWIADOMIENIE O WZ

Uchwała Rady Nadzorczej o oddelegowaniu

 

Poniżej znajdą Państwo dokumenty: porządek obrad oraz sprawozdania o których będzie mowa na WZ

Porządek Obrad WZ

Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2015r

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015r

Wprowadzenie do sprawozdawania finansowego za 2015r

Koszty Lokale Mieszkalne 2015r

Bilans jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

Rachunek Zysków i Strat 2015r

Informacje dodatkowe do bilansu oraz rachunków zysków i strat (strona 1)

Informacje dodatkowe do bilansu oraz rachunków zysków i strat (strona 2)

 

Przygotowane zostały także projekty uchwał - załączone są poniżej

Uchwała nr 1 o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu za 2015r

Uchwała nr 2 o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015r

Uchwała nr 3 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Uchwała nr 3a związanej ze sprawozdaniem finansowym

Uchwała nr 4 o zmianie treści Statutu Spółdzielni

Uchwała nr 5 dotycząca "Funduszu Parkingowego"

Uchwała nr 6 dotycząca powołania członka Zarządu

 

Poprawiony (piątek, 01 lipca 2016 21:56)

 
feed-image
Kto jest Online
Naszą witrynę przegląda teraz 15 gości